Kontakt   |   Mapa serwisu   |     
Przemysłowe systemy sterowania

Przemienniki częstotliwości

Czym są przemienniki częstotliwości?

Niezwykle szybki rozwój przemysłu wymaga tworzenia coraz nowocześniejszych rozwiązań związanych z technologią sterowania napędów. Przemienniki częstotliwości (nazywane również powszechnie, choć błędnie, falownikami) są obecnie właściwie niezbędnymi układami stosowanymi w automatyce przemysłowej zastępującymi przestarzałe układy. Umożliwiają zmianę napięcia zasilania w silnikach prądu przemiennego i utrzymanie stałej prędkości układów zasilania. Zapewniają urządzeniom odpowiednią ilość energii do bezawaryjnego i płynnego działania w procesie produkcji. Innymi słowy zmieniają napięcie prądu na takie, jakiego potrzebuje maszyna. O popularności urządzeń stanowi nie tylko chętne stosowanie rozwiązań zmniejszających zużycie energii oraz ułatwiających ich obsługę, ale także stosunkowo przystępna cena.

Rodzaje układów

Widoczne w ofercie przemienniki częstotliwości przeznaczone do układów napędowych dzieli się na dwie podstawowe grupy: układy bez obwodu pośredniego i układy posiadające obwód pośredni. Spośród tych drugich wyróżnia się przemienniki zmienne i stałe. Urządzenia zmienne zaopatrzone są w obwód pośredni prądu stałego oraz obwód pośredni napięcia stałego. Układu stałe posiadają wyłącznie obwód pośredni napięcia stałego. Na uzyskanie znacznie lepszych efektów pozwala układ o obwodzie pośrednim. Przede wszystkim umożliwia on łatwiejszą sterowność w porównaniu z układem o obwodzie bezpośrednim. Przemienniki częstotliwości składają się z czterech komponentów, wśród których znajduje się prostownik, falownik, układ pośredni oraz układ elektroniczny sterowania i zabezpieczeń.

Zasada działania i zastosowanie

Oferowany przez nas przemiennik częstotliwości przeznaczony jest do płynnej regulacji prędkości w silnikach napędowych (trójfazowych prądu przemiennego) stosowanych w procesach produkcyjnych. Jego zadaniem jest wymiana danych z urządzeniami peryferyjnymi, pozyskiwanie informacji o awariach systemu oraz sygnalizowanie o ewentualnych błędach, a także ochrona obwodów silnika. W związku z tym układy są coraz chętniej stosowane w różnych gałęziach przemysłu decydujących się na ulepszenie procesu produkcji, a także zmniejszenie kosztów eksploatacji związanych z konserwacją maszyn wchodzących w skład automatycznych systemów produkcji.

Proponowane przez nas rozwiązania korzystnie wpłyną na działanie urządzeń stosowanych w przemyśle i produkcji, zwłaszcza w przypadku przedsiębiorstw specjalizujących się w branży wydobywczej oraz spożywczej. Wykorzystywane są w pracy zaawansowanych wentylatorów, pomp, linii technologicznych i taśmociągów, a także wszystkich maszyn, w których najistotniejszą rolę odgrywa precyzyjna praca silników. Wzmocnieniem ich działania są właśnie przemienniki częstotliwości.

Korzyści

Stosowanie przemiennika częstotliwości niesie za sobą liczne korzyści. Układ pozwala na optymalizację procesu produkcji. Z jego pomocą silnik pracuje znacznie efektywniej, zapobiegając tym samym powstawaniu pozostałości po obróbce materiału czy kosztownych przestojów. Ponadto nowoczesne układy umożliwiają znaczną oszczędność energii silnika w zależności od rodzaju i prędkości produkcji - urządzenia pozwalają na zmianę prędkości i tym samym znacznie oszczędności energii wykorzystywanej do uruchomienia procesu produkcyjnego. Wpływa to także na jakość pracy maszyny i jej wolniejszą eksploatację.

Dzięki przemiennikom częstotliwości maszyny pracują płynniej i wydajniej. Wymiana starych układów gwarantuje znacznie lepsze działanie maszyny, bez pojawiania się niepotrzebnych strat energii podczas niesymetrycznej pracy. Jeszcze jedną, niezwykle istotną zaletą jest fakt, że przemienników częstotliwości nie trzeba konserwować. Nowoczesne układy ograniczają możliwość wystąpienia awarii oraz spowolnienia produkcji. Pozostają przy tym bezawaryjne. Innymi słowy, układy przyczyniają się do znacznych oszczędności energetycznych, zwiększają produktywność maszyn, a także pozwalają na redukcję kosztów eksploatacyjnych.

O firmie | Wyszukiwarka | Mapa strony | Webmail | Kontakt